О насСтруктура
       
         Директор ИФИ
         д.ф.-м. н., профессор
         Айк Араевич Саркисян 
         Тел: (+374 10) 26-55-97 / 246
         E-mail:  shayk@ysu.amhayk.sarkisyan@rau.am
 
         Помощник директора ИФИ
         Сюзанна Кярамовна Григорян
         Тел: (+374 10) 26-55-97 / 246
         E-mail: syuzanna.grigoryan@rau.am
 
         
         Менеджер ИФИ
         Баблумян Сюзанна Арменовна
         Тел: (+374 10) 26-55-97 / 246
         E-mail: syuzanna.bablumyan@rau.am
КАФЕДРЫ
 
         Заведующий кафедрой
         Общей физики и квантовых наноструктур
         к.ф.-м.н., доцент
         Давид Борисович Айрапетян
         Тел: ( +374 93) 93-43-11; (+374 10) 26-55-97
 
         Заведующий кафедрой
         Технологии материалов и структур электронной техники
         к.т. н., доцент
         Владимир Арамович Геворкян
         Тел: (+374 91) 29-95-20 
         E-mail: vgev@rau.am ;
         Заведующий кафедрой
         Микроэлектронных схем и систем
         д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РА  
         Меликян Вазген Шаваршович
         Тел: (+374 10) 27-70-52 / 251 
         E-mail: vazgen.melikyan@rau.am
 
         Заведующий базовой кафедрой
         Телекоммуникации
         д.т. н., профессор  
         Ваан Генрихович Аветисян
         Тел: (+374 10) 56-60-71 / 15
         E-mail: avahan@mail.ru
 
         Заведующая базовой кафедрой
         Квантовой и оптической электроники
         к.ф.-м.н.
        Сергей Рубенович Арутюнян
         Тел: (+374 10) 28-81-50 
         E-mail: sergeyhar56@gmail.com
 
 
Gazeta.RAU